Prijavi se odmah »


Hemofarm je član STADA grupe, jedne od najvećih svetskih generičkih farmaceutskih kompanija, koja uspešno posluje i na tržištima Srbije i Zapadnog Balkana. Hemofarm proizvodi visokokvalitetne farmaceutske proizvode u okviru vodećih farmakoterapeutskih grupa, poštujući ključne korporativne vrednosti: Agilnost, Integritet, Preduzetništvo i ONE STADA.

 

 

Specijalista Culture&People Operacija
Mesto rada: Beograd

 

Osnovni poslovi i zadaci:

 • Poboljšava, sprovodi i održava efikasne i ažurne sisteme i procedure personalne administracije, kao i baze podataka o zaposlenima kroz sve module HR softvera.

 • Kreira sve vrste dokumentacije iz radno-pravne oblasti i sarađuje sa državnim institucijama prilikom obavljanja ovih aktivnosti.

 • Priprema dosijee zaposlenih i obezbeđuje njihovu tačnost i ažurnost i vodi računa o arhivi prema zakonskim standardima.

 • Prijavljuje na Centralni registar obaveznog socijalnog osirguranja sve nove zaposlene/zaposlene kod relevantnih institucija prema zakonskim smernicama.

 • Obezbeđuje i produžava zdravstveno osiguranje zaposlenih. Obezbeđuje tačnu i blagovremenu evidenciju odsustava u relevantnim modulima HR softvera.

 • Pokreće zahtev za razduženje zaposlenih koji napuštaju kompaniju.

 • Analizira i kreira različite vidove redovnih i AD hoc izveštaja prema potrebama ključnih korisnika.

 • U skladu sa poznavanjem praksi visoko efikasnih organizacija, vodi, održava i ažurira promene u organizacionoj strukturi kroz module HR softvera.

 • Obezbeđuje unos, održavanje i kvalitet promena poslova i pozicija u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i važećim operativnim postupcima.

 • Prikuplja informacije i održava kontakte sa odgovornim osobama iz dislociranih pogona i zavisnih preduzeća.

 • Učestvuje u radu na kontinuiranom unapređenju svih procesa funkcionisanja tima HR operacija i učestvuje u dokumentovanju procesa i njihovih unapređenja.

 • Prati promene propisa iz oblasti radno-pravnih odnosa iz delokurga rada.

 • Organizuje i daje predloge za bolje iskorišćenje i unapređenje softvera u okviru HR modula i učestvuje u testiranju izmena.

 • Uspostavlja i razvija odnose sa lokalnim vlastima, institucijama, zavodima i fondovima.

 

Potrebne kvalifikacije:

 • VI ili VII stepen stručne spreme nezavisno od struke

 • Najmanje 3 godine radnog iskustva na sličnim poslovima

 • Znanje jezika najmanje na nivou stepena B2

 • Napredni nivo znanja MS Office paketa

 • Poželjno poznavanje HR modula u SAP-u

 • Poznavanje lokalnih radnih, penzijskih i propisa socijalnog osiguranja

 • Opšte razumevanje procesa ljudskih resursa

Prijavi se odmah »