Prijavite se odmah »

Hemofarm je član STADA grupe, jedne od najvećih svetskih generičkih farmaceutskih kompanija, koja uspešno posluje i na tržištima Srbije i Zapadnog Balkana. Hemofarm proizvodi visokokvalitetne farmaceutske proizvode u okviru vodećih farmakoterapeutskih grupa, poštujući ključne korporativne vrednosti: Agilnost, Integritet, Preduzetništvo i ONE STADA.

 

Specijalista procesa i projekata

Mesto rada: Vršac/Beograd

 

Potrebna kvalifikacija:

 

 • VII stepen stručne spreme tehnološkog, farmaceutskog ili srodnog prirodnog usmerenja
 • Znanje engleskog jezika najmanje na nivou stepena srednji I – B2
 • Minimum godinu dana relevantnog radnog iskustva
 • Poznavanje Microsift office paket
 • Analitičnost, timski rad

 

Opis posla:

 

 • Uspostavljanja, sprovođenja, praćenja i/ili unapređenja pojedinačnih procesa Kvaliteta u projektnoj i operativnoj fazi) projekata i procesa
 • Praćenje životnog ciklus kompjuterizovanih sistema,  kontrole izmena, inspekcija, dokumentacije sistema kvaliteta
 • Praćenje istraga, odstupanja, reklamacija, internih provera, obuke, kvalifikacije dobavljača i regulative vezane za procese
 • Izrada predloga za način implementacije u procese
 • Staranje o ispravnosti, jasnoći i usklađenosti dokumentacije Sistema kvaliteta sa regulatornim zahtevima.
 • Saradnja sa ugovornim partnerima i eksternim institucijama.
 • U zavisnosti od specifičnosti procesa može imati dodatne odgovornosti (projekti, dokumentacija, inspekcije, validacione, administrativne u sistemu, organizacije godišnjih obuka i sl.)

 

 

Mi nudimo:

 

 • Privatno zdravstveno osiguranje
 • Kontinuiranu edukaciju i usavršavanje
 • Mogućnost napredovanja
 • Rad u dinamičnom okruženju

Prijavite se odmah »